Czech | English

hotline: +420 543 254550-2

Úvodní stránka >> Chráněná dílna

Chráněná dílna

Některé z aktivit naší skupiny realizujeme v chráněné dílně. Reklamní služby jsme Vám proto schopni nabídnout v režimu náhradního plnění. Pro bližší informace nás kontaktujte e-mailem nebo na tel. (+420) 543 254550-2.

Chráněná dílna, k čemu je dobrá?

Podle zákona, jestliže máte více než 25 zaměstnanců a přitom nezaměstnáváte dostatečný počet zdravotně postižených (ZP), je nutné státu odvědět cca. 50.000 Kč za každé neobsazené místo. Výpočet potřebné výše náhradního plnění stanovuje Vyhláška č. 518/2004 Sb. a zejména její § 18.

Zákon však nabízí ještě jednu cestu, jak podpořit zaměstnávání postižených, a to odebíráním služeb nebo výrobků od subjektů, které samy zaměstnávají velký počet ZP. Tímto subjektem je chráněná dílna.

Naše společnost zaměstnává množství osob se zdravotním postižením, splňuje jako celek zákonné podmínky pro možnost poskytovat náhradní plnění ve smyslu § 81 a následujících zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a tak jsme Vám schopni poskytovat náhradní plnění v oborech grafiky a reklamy.