Czech | English

hotline: +420 543 254550-2

Úvodní stránka >> Recyklace a kovy

BRNOMETAL, s.r.o. - PLASTY

Společnost Brnometal, s.r.o. byla založena roku 1992 a od té doby se zabývá sběrem , separací a recyklací kovů a plastů. Z pohledu plastů, recyklace spočívá ve zpracování vyseparovaného a druhově vytříděného plastu pomocí drcení do formy drtě o určité frakci, která závisí na přáních a možnostech odběratelů. Zpracováváme i technologický odpad přímo z výroby, který není kontaminován nečistotami ani jinými druhy materiálů. V současné době disponujeme 5 drtiči a řezacími mlýny na jednotlivé typy materiálů, abychom mohli zaručit 100% kvalitu a čistotu výsledných zpracovaných materiálů.

Popis recyklačního procesu separovaného sběru:

  • materiál určený k recyklaci je pomocí nahrnovacího pásu dopraven na pás dotřiďovací a zde druhově dotříděn na jednotlivé typy a druhy materiálů (HDPE, LDPE, PET, PP, PS…)
  • tyto materiály jsou poté v přepravních obalech předány buďto k drtícímu zařízení, na kterém dojde k jejich rozdrcení a připravení k dalšímu zpracování, nebo jsou slisovány do balíků, které jsou poté předány k dalšímu využití

Od roku 2001 úspěšně probíhá projekt sběru PET lahví na brněnských základních a mateřských školách, středních školách, gymnáziích a vysokých školách, v nemocnicích a dalších institucích. V současné době je v tomto projektu začleněno přes 200 subjektů a sesbírané množství činí přes 25t měsíčně. Společnost je začleněna do systému zpracování použitých PET lahví města Brna. Cílem firmy pro další období je nabídnout partnerům širší možnosti spolupráce, zejména v oblastech zpracování dalších druhů a typů plastů. V současné době zpracovává společnost BRNOMETAL, s.r.o. následující plastový odpad : PET, HDPE, LDPE, PE, PP, PS, PC, ABS a všechny druhy folií.

Dodavatelské vazby jsou zavedené, PET lahve a plastový materiál ze separovaného sběru je některými firmami svážen přímo do našeho zpracovatelského závodu v Brně – Komárově. Po jeho zpracování do předem určené formy (lisované balíky, drť) je dále předáván našich obchodním partnerům jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Nové odbytové možnosti včetně vlastního koordinování prodeje zajišťujeme přímým osobním jednáním s potencionálními i současnými klienty. Naše nabídka je poměrně specifická, proto v současné době nejdeme cestou masivních reklam, ale stěžejní jsou pro nás osobní vazby.

Společnost BRNOMETAL, s.r.o. je spoluvlastníkem společnosti PETKA CZ, a.s. , která disponuje moderní recyklační linkou na zpracování použitých PET lahví. Zde jsou tyto lahve zbaveny etiket, uzávěrů a jiných nečistot a zpracovány do formy drtě (flakes) v nejvyšší čistotě a kvalitě.

BRNOMETAL, s.r.o. – KOVY

V oblasti recyklace kovů se zaměřujeme na výkup, zpracování a následný prodej jak železných tak i neželezných - barevných kovů jakými jsou měď, zinek, hliník, ale i mosaz a bronz. Při výkupu se orientujeme na podniky produkující větší množství odpadu kovů, dále pak na elektromontážní a telekomunikační firmy a v neposlední řadě spolupracujeme i s výkupnami barevných kovů. Jsme schopni likvidovat i větší technologické celky, vybavení výrobních hal atd.

Spolupracujeme jak se zahraničními firmami v rámci EU, tak i se společnostmi v USA a Asii.